Nauta Haagen

 

Voorheen Nauta Haagen, Weijmans Media Groep is samengesmolten in nu Kampert-Nauta.

Diverse uitgeverijen, grafische vormgeving, reclamebureau en grafische (digitale) producties.

Resultaten:
 

Na gezamenlijk vaststellen van doelen en resultaatgebieden bleek een interim management contract de beste oplossing. Zowel als adviseur als operationeel actief voor organisatorische en financiële transformatie (veranderingsmanagement) op beleidsgebieden en processen.
De bedrijfsprocessen van de diverse werkmaatschappijen zijn, na een grondig diagnoseproces, beleidsmatig naar wens geherstructureerd met als resultaat grondoorzaken van verstoringen geminimaliseerd.

Ook op verkoop- en marketinggebied geadviseerd en mede uitgevoerd. 

Gesprekspartner voor stakeholders (accountant, banken e.d.)