EasyIO is een wereldwijd opererende fabrikant en distributeur van uiterst geavanceerde technologie voor gebouwen automatiseringen en producten. 

EasyIO Euope is een zelfstandig opererend verkoopkantoor in Gemert met een eigen ontwikkeld distributeurs netwerk in de EMEA landen.

Resultaten:

Opstart van het bedrijf geadviseerd en begeleid in operationele zin maar tevens ook in verkoop en marketing operationeel het bedrijf vertegenwoordigd. Hiervoor was internationaal veelvuldig reizen een vereiste.

Opzetten van distributeurs netwerk.
Organiseren van trainingen en workshops.
Organiseren van conferenties (Madrid o.a.).

Financieel bedrijf gezond gemaakt.
Diverse contracten en contractvormen ontwikkeld.